การบริการลูกค้า

การบริการลูกค้า

ทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาคุณผ่านการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเข้มข้น ณ โรงงานการผลิต โอริส อย่างไรก็ตาม คุณภาพสูงสุดก็ยังคงจำเป็นต้องผ่านการบำรุงรักษา ดูแลนาฬิกา โอริส ของคุณด้วยความเอาใจใส่และตั้งใจ และคุณจะได้รางวัลเป็นการบอกเวลาอันเที่ยงตรง

การบำรุงรักษา

นาฬิกาโอริส ต้องการการดูแลรักษาอย่างระมัดระวังด้วยการบริการอย่างสมบูรณ์แบบทุกๆ 3 ถึง 5 ปี เพราะมักมีอุปกรณ์จักรกลที่อาจเกิดการสึกกร่อนหรือเสื่อมประสิทธิภาพแน่นอน

การให้บริการครบวงจรจึงถือเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและละเอียดรอบคอบ อันเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับการถอดทำความสะอาด หยอดน้ำมันหล่อลื่น และประกอบใหม่ของกลไก หลังการให้บริการ กลไกทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกดังกล่าวกลับไปทำงานด้วยมาตรฐานความเที่ยงตรงเช่นเดิม นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้มั่นใจว่านาฬิกาโอริสของคุณจะยังคงทำงานได้อย่างเที่ยงตรงเป็นเวลาอีกหลายปีข้างหน้า โดยการให้บริการจะรับประกันตลอดหนึ่งปีเต็ม

โปรดติดต่อ ศูนย์บริการ ภายในประเทศของคุณ ก่อนที่จะส่งนาฬิกาของคุณเข้ารับการบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนั้น จึงโปรด:

  • ใช้ แบบฟอร์มการสมัคร, หรือ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการซ่อมภายในคู่มือสินค้าของโอริส หรืออย่างน้อย
    จดบันทึกหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณ วันที่ที่ซื้อ หมายเลขประจำเรือน ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และเหตุผลที่เข้ารับบริการ
  • แน่ใจว่ามีเครื่องรองรับมากพอภายในกล่องบรรจุที่จะปกป้องนาฬิกาของคุณ
  • กรุณาส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนทุกครั้ง

การซ่อม

เมื่อคุณซื้อนาฬิกาโอริสเรือนใหม่ คุณจะได้รับการรับประกันโดยทันทีตลอด 2 ปี อย่างไรก็ตาม หากนาฬิกาของคุณไม่ทำงานตามที่มันควรเป็น หรือได้รับความเสียหาย หรือชำรุด คุณสามารถส่งนาฬิกามายัง ศูนย์บริการ ท้องถิ่น สำหรับงานตรวจซ่อม ศูนย์บริการ การซ่อม

เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างเรียบร้อย กรุณา:

  • ใช้ แบบฟอร์มการสมัคร, หรือคุณสามารถใช้แบบฟอร์มการซ่อมภายในคู่มือสินค้าของโอริส หรืออย่างน้อยจดบันทึกหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณ วันที่ที่ซื้อ หมายเลขประจำเรือน ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และเหตุผลที่เข้ารับบริการ
  • แน่ใจว่ามีเครื่องรองรับมากพอภายในกล่องบรรจุที่จะปกป้องนาฬิกาของคุณ
  • กรุณาส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนทุกครั้ง

ศูนย์บริการทั่วโลก
คุณสามารถส่งหรือนำนาฬิกาโอริสของคุณมา ที่นี่ สำหรับรับการตรวจซ่อมหรือการบริการ

คู่มือการใช้
คู่มือการใช้ (Oris Product Manual) เป็นข้อมูลที่แจ้งให้ทราบเท่านั้น และ ไม่มีผลต่อนาฬิกาของท่าน โอริสรับผิดชอบในเฉพาะข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

คุ่มือการใช้ในไฟล PDF