วิธีใช้สินค้า

วิธีใช้สินค้า

แม้แต่นาฬิกาที่ดีที่สุดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีการนำมาใช้ หรือ เก็บรักษา หรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี ด้วยเหตุนี้ โอริสจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานและข้อมูลโดยละเอียดสำหรับนาฬิกาโอริสทุกรุ่น และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ถาม-ตอบ และ คลังศัพท์

คู่มือนาฬิกาโอริส มีข้อมูลดังต่อไปนี้:
• เริ่มใช้งานนาฬิกาโอริส
• ปรับตั้งและการใช้งานนาฬิกาโอริส
• ปรับนาฬิกาโอริสให้กระชับข้อมือ
• บันทึก
• ข้อมูลทางเทคนิคและตารางสรุปต่างๆ
• การรับประกันสากลสำหรับนาฬิกาโอริส
• การพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ

คู่มือการใช้งาน แปลถึง 19 ภาษา และ สามารถดาวน์โหลดฟรีในรูป PDF จาก:
อารบิค
จีนแบบตัวเต็ม
จีนแบบตัวย่อ
เช็ก
ดัตซ์
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
กรีก
อิตาลีItalian
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปรตุเกส
รัสเซีย
สเปน
สวีเดน
ไทย
ตุรกี
ยูเครน

คู่มือนาฬิกาโอริสนี้ เป็นข้อมูลเท่านั้น และ ข้อมูลอาจจะสอกคล้องกับนาฬิกาของท่าน โอริสจะไม่รับผิดชอบในส่วนนอกเหนือจากนี้