1906

โรงงานประกอบนาฬิกา โอริส โฮลเดอร์แบงก์  ในปี 1906 – 1976
โรงงานประกอบนาฬิกา โอริส โฮลเดอร์แบงก์ ในปี 1906 – 1976

ในปี1906 สาขาแรกของทั้งหมด 10 สาขา ได้ถูกเปิดตัวขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์