1921

1921 โคโค่ ชาแนล ในโฆษณาชิ้นแรกของ นัมเบอร์. 5
1921 โคโค่ ชาแนล ในโฆษณาชิ้นแรกของ นัมเบอร์. 5

วันที่ 5 พฤษภาคม หนึ่งในน้ำหอมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ชาแนล นัมเบอร์. 5 ขายออกสู่ตลาด โดยการรังสรรค์ของนักออกแบบแห่งโลกแฟชั่นฝรั่งเศส โคโค่ ชาแนล และนักเคมี แอนเนสต์ โบ๊กซ์ น้ำหอมชิ้นนี้มีชื่อว่า นัมเบอร์. 5 เพราะมันได้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในวันที่ 5 ของเดือนห้า