1937

โรงงานผลิตหน้าปัดนาฬิกา โอริส เมืองเบียนน์ ปี 1937 – 1979
โรงงานผลิตหน้าปัดนาฬิกา โอริส เมืองเบียนน์ ปี 1937 – 1979

ในปี 1937 โรงงานผลิตหน้าปัดนาฬิกา โอริส ได้เปิดตัวขึ้นในเมืองเบียนน์ สวิตเซอร์แลนด์