1938

การผลิตกลไกจักรกลของโอริส ในปี 1938
การผลิตกลไกจักรกลของโอริส ในปี 1938

ในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาเกือบครบวงจร โอริส ได้ผลิตเอสเคปเม้นท์สำหรับนาฬิกาของตนเอง และด้วยเพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องจ้างช่างฝีมือผู้หญิงที่มีความเชี่ยวชาญด้วยค่าจ้างอย่างงาม