1938

กลไกพอยน์เตอร์ คาเลนเดอร์ ของโอริส ปี 1938
กลไกพอยน์เตอร์ คาเลนเดอร์ ของโอริส ปี 1938

การเปิดตัวครั้งแรกของกลไกพอยน์เตอร์ คาเลนเดอร์ ปี 1938 ได้ กำหนดเส้นทางเดินอันยาวไกลขององค์กร จนถึงปัจจุบัน กลไกที่ประกอบด้วยพอยน์เตอร์ คาเลนเดอร์ เป็นส่วนสำคัญในคอลเล็คชั่นของโอริส