1941

ห้องอาหารภายในโรงงานโอริส ปี 1941
ห้องอาหารภายในโรงงานโอริส ปี 1941

เป็นเวลาถึง 40 ปี (1941 ถึง 1981) โอริส เอาใจพนักงานด้วยการเปิดห้องอาหารภายในโรงงานของตนเอง