1942

การทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงของโอริส ในปี 1942
การทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงของโอริส ในปี 1942

ชิ้นส่วนกลไกทำจากทองเหลือง ถูกทำให้แข็งแกร่ง ทนทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นาฬิกาจะยังเที่ยงตรงไปอีกหลายปี