1946

รถโดยสารประจำทาง โอริส ช่างปีปี 1946 – 1981
รถโดยสารประจำทาง โอริส ช่างปีปี 1946 – 1981

จากปี 1946 ถึง 1981 รถประจำทาง 10 คัน ที่ โอริส เป็นเจ้าของ ทำหน้าที่คอยรับส่งพนักงานมากถึง 800 คน ไปยังโรงงานต่างๆ