1949

โอริสกันน้ำ «waterproof» ในปี 1949
โอริสกันน้ำ «waterproof» ในปี 1949

คุณสมบัติการกันน้ำ กลายเป็นจุดขายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากปี 1949 นาฬิกากันน้ำของ โอริส ทุกเรือน จะปรากฏตราสัญลักษณ์พิเศษการกันน้ำ หรือ «Waterproof»