1949

ปี 1949 นาฬิกาตั้งโต๊ะที่สำรองพลังงานได้แปดวัน
ปี 1949 นาฬิกาตั้งโต๊ะที่สำรองพลังงานได้แปดวัน

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โอริสเริ่มผลิตนาฬิกาตั้งโต๊ะ ซึ่งมียอดขายดีในยุโรป ในปี 1949 โอริสเปิดตัวกลไกนาฬิกาตั้งโต๊ะที่สำรองพลังงานได้แปดวัน