1952

กลไก โอริส 601 ในปี 1952
กลไก โอริส 601 ในปี 1952

ในปี 1952 ความโดดเด่นทางด้านเทคนิคของกลไก 601 ขึ้นลานด้วยระบบอัตโนมัติและสำรองพลังงานได้เปิดตัวสู่ตลาด จนถึงทุกวันนี้กลไกชุดนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากอยู่