1961

โรงงาน โอริส ในเฮิลสไตน์ ปี 1961
โรงงาน โอริส ในเฮิลสไตน์ ปี 1961

อาคารสำนักงานดั้งเดิมของโอริส ในปี 1904 ได้ถูกขยายออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

โดยในยุค 60 บริษัท โอริส พร้อมด้วยพนักงานราว 800 คน ถือเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่ที่สุดติดอันดับ 10 รายแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์