1966

กลไกโอริส 645 ในปี 1966
กลไกโอริส 645 ในปี 1966

ในปี 1966 กลไกอัตโนมัติชื่อดังระดับโลก คาลิเบอร์ 645 ประกอบทับทิม 25 เม็ด และเฟืองงัดเอสเคปเม้นท์ เข้าสู่กระบวนการผลิต

ภาพชิ้นส่วนประกอบของกลไกจากปี 1966 แสดงกลไกแห่งตำนานของโอริส 645 ด้วยระบบขึ้นลานอัตโนมัติ