1968

ปี 1968 โอริสได้รับประกาศนียบัตรความเที่ยงตรงสูงสุดระดับโครโนมิเตอร์ จากกลไก คาลิเบอร์ 652
ปี 1968 โอริสได้รับประกาศนียบัตรความเที่ยงตรงสูงสุดระดับโครโนมิเตอร์ จากกลไก คาลิเบอร์ 652

ปี 1968 องค์กรควบคุมความเที่ยงตรงของนาฬิกา หรือ «Observatoire Astronomique et Chronométrique» ในนูชาแตล สวิตเซอร์แลนด์ ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบให้กับ โอริส ด้วยความโดดเด่นสูงสุด และความเที่ยงตรงของกลไก คาลิเบอร์ 652