1970

ในฐานะผู้ผลิต โอริส ออกแบบกลไกของตนเอง ผลิตกลไกด้วยตนเอง ด้วยเครื่องจักรสลับซับซ้อนสูง ในปี 1970
ในฐานะผู้ผลิต โอริส ออกแบบกลไกของตนเอง ผลิตกลไกด้วยตนเอง ด้วยเครื่องจักรสลับซับซ้อนสูง ในปี 1970

ปี 1970 หุ้นของบริษัทถูกขายไปยัง เอเอสยูเอจี (ASUAG หรือ สวอทช์ กรุ๊ป ในปัจจุบัน) กลุ่มบริษัทนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้การดูแลของ เอเอสยูเอจี โอริส ได้รับมอบหมายภารกิจเฉพาะในการเป็นผู้ผลิตนาฬิการาคาไม่แพง ที่แม้จะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จนัก เนื่องจากวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมนาฬิกาในช่วงปลายของยุค 70 ทำให้ โอริส ตกที่นั่งลำบาก และท่ามกลางการเติบโตของการผลิตนาฬิกาควอตซ์อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งภาวการณ์ตกงานและการปิดตัวของบริษัทนาฬิกาอีกหลายสาขาลง