1970

นาฬิกาโครโนริส ในปี 1971 - 1980
นาฬิกาโครโนริส ในปี 1971 - 1980

ในปี 1970 โอริสเปิดตัวนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟครั้งแรกภายใต้ชื่อรุ่น โครโนริส หลังจากนั้นนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลาก็ประสบความสำเร็จอย่างสูง โครโนริส มีลักษณะเหมือนรถแข่งซึ่งยังคงมีความนิยมถึงปัจจุบัน ปี 2005 โอริสเปิดตัวนาฬิกาต้นแบบที่มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟ และ สร้างความตื่นเต้นให้แก่วงการนาฬิกาอีกครั้ง