1982

อุลริช ดับบลิว.แฮร์ซอก และดร.รอล์ฟ พอร์ทมันน์ ในปี1982
อุลริช ดับบลิว.แฮร์ซอก และดร.รอล์ฟ พอร์ทมันน์ ในปี1982

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนมือผู้บริหาร ในปี 1982 นำโดย ดร.รอล์ฟ พอร์ทมันน์ ประธาน และ อุลริช ดับบลิว.แฮร์ซ็อก นั่งตำแหน่งผู้อำนวยการ