1982

นาฬิกาโอริส บิค คราวน์ ปี 1981 - 1990
นาฬิกาโอริส บิค คราวน์ ปี 1981 - 1990

ในกลุ่มของนาฬิกาโอริส นาฬิกานักบินรุ่น บิค คราวน์ มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หลังจากนั้น โลกการบินได้เชื่อมโยงกับโลกของไมโคร แมคคานิคส์ โดยนาฬิกากลุ่มนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีเม็ดมะยมขนาดใหญ่ ซึ่งมาจากต้นแบบของกลุ่มนักบิน (นักบินปรับตั้งเวลาขณะใส่ถุงมือที่หนา)