1988

โฆษณาของ โอริส ปี 1988
โฆษณาของ โอริส ปี 1988

โอริส มาพร้อมสโลแกน “เส้นทางของกาลเวลาที่สามารถสัมผัสได้ในอีกหลายรูปแบบวิธีที่แตกต่างกัน” (
“The passage of time can be witnessed in so many different ways.”)
และเป็นปีแห่งความสำเร็จอย่างไม่ได้คาดหมายจากนาฬิกานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง