1988

ปี 1988 นาฬิกาโอริสที่มีฟังก์ชั่นนาฬิกาตั้งโต๊ะ
ปี 1988 นาฬิกาโอริสที่มีฟังก์ชั่นนาฬิกาตั้งโต๊ะ

ปี 1988 นาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชั่นเหมือนาฬิกาตั้งโต๊ะ เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมของนาฬิการุ่นใหม่