1997

นาฬิกา โอริส ฮ่องกง คอมเมมโมราทีฟ วอทช์ส ปี 1997
นาฬิกา โอริส ฮ่องกง คอมเมมโมราทีฟ วอทช์ส ปี 1997

หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมแห่งอังกฤษเป็นเวลาถึง 155 ปี ฮ่องกงก็ได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐจีน โอริส ได้ร่วมจารึกเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยการผลิตนาฬิกา โอริส ฮ่องกง คอมเมมโมราทีฟ วอทช์ รุ่นพิเศษ ผลิตจำนวนจำกัด 250 เรือน