1999

โอริส บีซีทรี เดย์ เดท ปี 1999
โอริส บีซีทรี เดย์ เดท ปี 1999

ปี 1999 โอริสบีซีทรี ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้เป็นนาฬิกานักบิน ในกลุ่ม บิค คราวน์ และนำออกสู่ตลาด