2001

เที่ยวบินสร้างสถิติในปี 2001: โดยพอลลี่ วาเชอร์ ยืนอยู่ตรงหน้าเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวของเธอ ไปเปอร์ ดาโกตา
เที่ยวบินสร้างสถิติในปี 2001: โดยพอลลี่ วาเชอร์ ยืนอยู่ตรงหน้าเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวของเธอ ไปเปอร์ ดาโกตา

ปี 2001 นักบินหญิงชาวอังกฤษ พอลลี่ วาเชอร์ เดินทางสำรวจโลกด้วยการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินเครื่องยนต์เดียว ไปเปอร์ ดาโกตา จนเป็นการบินที่สร้างสถิติและถูกจดบันทึก