2009

โอริส โปรไดเวอร์ โครโนกราฟ: ที่สุดของนาฬิกาทรหด
โอริส โปรไดเวอร์ โครโนกราฟ: ที่สุดของนาฬิกาทรหด

มีคุณสมบัติ ทางนวัตกรรมของโอริส ระบบป้องกันการหมุน หรือ Rotation Safety System (RSS) พัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจากนักดำน้ำอาชีพและทูตสันถวไมตรีของโอริส โรมาน ฟรีสช์เน็คท์.