2010

โอริส ร่วมกับองค์กรพิทักษ์พันธ์สัตว์ทะเลแห่งชาติออสเตรเลีย Australian Marine Conservation Society (AMCS) เพื่อช่วยพิทักษ์ และอนุรักษ์ Great Barrier Reef ที่เป็นระบบนิเวศน์แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยเปิดตัวนาฬิการุ่น Oris Great Barrier Reef Limited Edition โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายมอบให้กับ AMCS