2012

หัวใจของนวัตกรรม และการออกแบบ คือ รูปโฉมใหม่ของนาฬิกา Oris Artix GT Chronograph รังสรรค์ขึ้นจากมรดกทางด้านกีฬามอแตอร์ สปอร์ตของโอริส ที่หลอมรวมรูปแบบที่ร่วมสมัยไร้กาลเวลาเข้ากับความสปอร์ตที่สง่างาม กลไกโครโนกราฟที่พิเศษไม่เหมือนใคร ด้วยหน้าปัดย่อยแสดงเวลาเป็นวินาที และชั่วโมง ที่ตำแหน่ง 12 และ 6 นาฬิกา และพิเศษด้วยการเพิ่มหน้าต่างบอกเวลาเป็นวินาทีขนาดเล็ก ที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา ตัวอย่างที่ล้ำเลิศที่แสดงให้เห็นถึงความหลงไหลด้านการออกแบบนาฬิกาของโอริส