เครื่อง 110 พลังงานสำรอง 10 วัน

เครื่อง เครื่อง 110 พลังงานสำรอง 10 วัน
พัฒนาโดยโอริส
หมายเลข:
Oris 110
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 34.00 มิลลิเมตร, 15’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชั่วโมง และเข็มนาทีจากจุดศูนย์กลาง หน้าปัดย่อยสำหรับเข็มวินาที ณ 9 นาฬิกา มาตรแสดงพลังงานสำรองแบบไม่เชิงเส้น ณ 3 นาฬิกา
ขึ้นลาน:
ไขลานด้วยมือ
สำรองพลังงาน:
240 ชั่วโมง
ความถี่:
21,600 ครั้งต่อชั่วโมง, 3 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
40