เครื่อง 396 สมอลล์ เซ็คกั้นด์

เครื่อง เครื่อง 396 สมอลล์ เซ็คกั้นด์
หมายเลข:
โอริส 396, พื้นฐานกลไก อีทีเอ 7001
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 23.30 มิลลิเมตร, 10 1/2’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง และนาที, บอกวินาทีบนหน้าปัดย่อยที่ 6 นาฬิกา
ขึ้นลาน:
ไขลานด้วยมือ
สำรองพลังงาน:
42 ชั่วโมง
ความถี่:
21,600 ครั้งต่อชั่วโมง, 3 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
17