เครื่อง 583 เดท

เครื่อง เครื่อง 583 เดท
พัฒนาโดยโอริส
หมายเลข:
โอริส 583, พื้นฐานกลไก อีทีเอ 2688/2671
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 19.40 มิลลิเมตร, 8 3/4’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง นาที และวินาที, หน้าต่างบอกวันที่, บอกวันที่แบบฉับพลัน, ตัวปรับตั้งวันและวันที่, อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
38 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
17