เครื่อง 594 พอยเตอร์ เดท

เครื่อง เครื่อง 594 พอยเตอร์ เดท
หมายเลข:
โอริส 594, พื้นฐานกลไก อีทีเอ 2671
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.20 มิลลิเมตร, 7 3/4’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มที่จุดศูนย์กลางบอกเวลาเป็นชั่วโมง นาที และ วินาที เข็มชี้บอกวันที่จากจุดศูนย์กลาง วันที่ปรับ เปลี่ยนได้ทันที ปุ่มจับเวลา และ ปุ่มสำหรับหยุดการทำงานของเข็มวินาที
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
38 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
25