เครื่อง 644 สมอลล์ เซ็คกั้นด์, พอยเตอร์เดท

เครื่อง เครื่อง 644 สมอลล์ เซ็คกั้นด์, พอยเตอร์เดท
พัฒนาโดยโอริส
หมายเลข:
โอริส 644, พื้นฐานกลไก อีทีเอ 2836-2
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.60 มิลลิเมตร, 11 1/2’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง และนาที, บอกวินาทีบนหน้าปัดย่อยที่ 9 นาฬิกา, บอกวันที่ด้วยเข็มชี้กลาง, ตัวปรับตั้งวันที่, อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด และหยุดเข็มวินาที
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
38 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
27