เครื่อง 665 บิ๊ค เดท

เครื่อง เครื่อง 665 บิ๊ค เดท
หมายเลข:
โอริส 665, พื้นฐานโมดูล DD 14500/อีทีเอ 2892เอ2
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26.20 มิลลิเมตร, 11 1/2’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง นาที และวินาที, หน้าปัดย่อยที่ 6 นาฬิกา, บอกวันที่ ที่ 12 นาฬิกา, บอกวันที่แบบฉับพลัน, ตัวปรับตั้งวันที่, อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด และหยุดเข็มวินาที
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
42 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
30