เครื่อง 668 date, GMT

เครื่อง เครื่อง 668 date, GMT
หมายเลข:
โอริส 668, พื้นฐานกลไก อีทีเอ 2893-2
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26.20 มิลลิเมตร, 11 1/2’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง นาที วินาที และบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง, หน้าต่างบอกวันที่, บอกวันที่แบบฉับพลัน, ตัวปรับตั้งวันที่และเวลา 24 ชั่วโมง, อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด และหยุดเข็มวินาที
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
42 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
21