เครื่อง 690 เวิล์ดไทเมอร์

เครื่อง เครื่อง 690 เวิล์ดไทเมอร์
พัฒนาโดยโอริส
หมายเลข:
โอริส 690, พื้นฐานกลไก อีทีเอ 2836-2
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.60 มิลลิเมตร, 11 1/2’’’
ฟังก์ชั่น:
แสดงเวลาพร้อมกันได้อย่างอิสระ 2 ไทม์โซน, เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง และนาที ของไทม์โซนที่หนึ่ง, เข็มชี้ชั่วโมงของไทม์โซนที่ 1 สามารถปรับให้เดินหน้าหรือถอยหลังได้ด้วยอุปกรณ์ปรับตั้ง, ชั่วโมงต่อชั่วโมง, ควบคุมด้วยปุ่มกด 2 ปุ่ม, หน้าปัดย่อยบอกชั่วโมงและนาทีของไทม์โซนที่ 2 ที่ 3 นาฬิกา รวมทั้งแสดงกลางวันและกลางคืน, หน้าปัดย่อยบอกวินาที ที่ 9 นาฬิกา, หน้าต่างบอกวันที่ ที่ 6 นาฬิกา, วันที่ปรับไปตามเข็มชี้เวลาของไทม์โซนที่ 1 โดยปรับหมุนวันที่เดินหน้าและถอยหลังอัตโนมัติ หากการปรับเข็มชี้ชั่วโมงของไทม์โซนที่หนึ่ง ถูกปรับให้เดินหน้าหรือถอยหลังเกินเวลาเที่ยงคืน, อุปกรณ์ปรับตั้งวันที่อย่างรวดเร็ว, อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด และหยุดเข็มวินาที
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
38 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
30