เครื่อง 755 พอยเตอร์ เดย์

เครื่อง เครื่อง 755 พอยเตอร์ เดย์
พัฒนาโดยโอริส
หมายเลข:
โอริส 755, พื้นฐานกลไก เอสดับเบิลยู 220-1
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.60 มิลลิเมตร, 11 1/2’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชั่วโมง นาที และวินาทีจากจุดศูนย์กลาง หน้าต่างแสดงวันที่ วันในสัปดาห์ด้วยเข็มชี้จากจุดศูนย์กลาง แสดงวัน และวันที่ได้แบบทันที กลไกปรับวันที่ และวันในสัปดาห์ ปุ่มจับเวลา และ ปุ่มหยุดการทำงานของวินาทีดีเยี่ยม
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
38 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
26