เครื่อง 908 เดท, อะลาร์ม

เครื่อง เครื่อง 908 เดท, อะลาร์ม
หมายเลข:
โอริส 908, พื้นฐานกลไก แอลเจพี 5800/เอเอส 5008
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร, 13 1/4’’’
ฟังก์ชั่น:
เข็มชี้เวลากลางบอกชั่วโมง นาที วินาที และเวลาปลุก, หน้าต่างบอกวันที่, บอกวันที่แบบฉับพลัน, ตัวปรับตั้งวันที่, อุปกรณ์ปรับตั้งเวลาอย่างละเอียด และหยุดเข็มวินาที
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดง
สำรองพลังงาน:
45 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
31