เครื่อง 917 เข็มชั่วโมงแบบกระโดด

เครื่อง เครื่อง 917 เข็มชั่วโมงแบบกระโดด
หมายเลข:
โอริส 917, พื้นฐานกลไก เอสดับบริว 300-1 / DD 14400
ขนาด:
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร, 13 1/4’’’
ฟังก์ชั่น:
หน้าต่างแสดงชั่วโมง ณ ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มนาทีนอกจุดศูนย์กลาง และ หน้าปัดย่อยแสดงเข็มวินาที ณ 6 นาฬิกา
ขึ้นลาน:
ไขลานอัตโนมัติ, โรเตอร์สีแดงเหวี่ยงขึ้นลานสองทิศทาง
สำรองพลังงาน:
42 ชั่วโมง
ความถี่:
28,800 ครั้งต่อชั่วโมง, 4 เฮิร์ตซ
ทับทิม:
31