ประกายเจิดจรัสของเพชรน้ำงามกว่า 56 เม็ด ล้อมรอบขอบหน้าปัด เพิ่มความหรูหราทรงคุณค่าอันเป็นนิรันดร์ให้กับ Oris Artelier ขอบหน้าปัดประดับด้วยเพชรน้ำงามกว่า 56 เม็ด และ 10 เม็ดบนหน้าปัด