ระบบปฏิทินอัจฉริยะบนหน้าปัด Oris BC4 Retrograde Day Oris BC4 Retrograde Day นาฬิกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวจากหนึ่งในคอลเล็คชั่น BC4 ของโอริส Oris BC4 Retrograde Day นาฬิกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวจากหนึ่งในคอลเล็คชั่น BC4 ของโอริส