กลอ่งที่มีที่ว่างสำหรับนาฬิกาโอริส Forza 2012!! สนุกสนานกับชีวิต เร้าใจกับความเร็ว และ มีความสุขสุด ๆ กับนาฬิกาโอริส Real watches for real people จับเวลาเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุด โอริส F1 Williams ทีม ความหลงไหลในเครื่องกล เพื่อจุดมุ่งหมาย ที่เที่ยงตรง ภาพสะท้อนแห่งการเดินทาง นั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน... ติดเครื่องของคุณ!