สนับสนุนโดย Oris และเครื่องบินสัญชาติสวิสที่ใช้ในการแข่งลำนี้ ได้รับการดูแลและปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์โดย RUAG Aviation ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบินแห่งกองทัพและพลเรือนของสวิตเซอร์แลนด์ Oris Air Racing Silver Lake Edition- พร้อมสายรับเบอร์และเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนสาย อุทิศให้กับจ้าวแห่งความเร็ว – ฝาหลังสลักสัญลักษณ์ “Oris Air Racing Team Silver Lake edition พร้อมหมายเลขประจำตัวเรือน แสดงวันในสัปดาห์ ณ ตำแหน่ง 9 นาฬิกา สามารถเปลี่ยนเพื่อแสดงวัน หรือ ภาพ สเก็ตช์ต่าง ๆ ของเครื่องบินทั้ง 7 ภาพ