มะยมแบบขันเกลียวสำหรับปรับเวลาที่สองของ Oris Royal Flying Doctor Service Limited Edition แสดงเป็นโครงร่างของประเทศ Australia. พร้อมด้วยขอบหน้าปัดด้านในแสดงเวลาที่สองที่ควบคุมโดยมะยมที่ตำแหน่ง 2 นาฬิกา. ตราสัญลักษณ์ของ the Royal Flying Doctor Service แห่ง Australia ปรากฏอยู่บนกระจกฝาหลังของนาฬิกาโอริสเรือนพิเศษที่ผลิตจำนวนจำกัดรุ่นนี้. ประดิษฐ์กรรมแห่งเวลาเพื่อรำลึกถึงผลงานแห่งคุณธรรมของ RFDS แห่งประเทศ ออสเตรเลีย. นาฬิกาโอริสชุด Oris Royal Flying Doctor Service Limited Edition พร้อมด้วยกระเป๋าใส่นามบัตร หนังแท้ และ นามบัตรรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่สำคัญ.