สลัก กรังซ์ปรีด์ 70 ที่โรเตอร์ นับเวลาถอยหลัง 10 นาที ทาคิมิเตอร์ สไตล์ 70 บอกเวลาประเทศที่สอง ตัวเลขจำนวนผลิต กล่องพิเศษ และถุงมือนักแข่ง กรังซ์ปรีด์ 70 กรังซ์ปรีด์ 70 กรังซ์ปรีด์ 70