1.เครื่องบอกเวลาจักรกลขนานแท้

Oris - 1.เครื่องบอกเวลาจักรกลขนานแท้
  • โอริส ผลิตเฉพาะนาฬิการะบบจักรกลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่มีแม้เพียงถ่านซักหนึ่งก้อนในห้องปฏิบัติงานของเรา สัญลักษณ์ของนาฬิการะบบจักรกลโอริส คือ จักรเหวี่ยงสีแดง - ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานธรรมชาติที่ให้พลังงานในเรือนเวลาของเรา ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโอริสอีกด้วย