5. ความเป็นองค์กรอิสระ

Oris - 5. ความเป็นองค์กรอิสระ
  • โอริสเป็นหนึ่งในใม่กี่บริษัทสวิสที่ผลิตนาฬิกาที่ยังคงความอิสระ และ บริหารงานโดยเจ้าของเดิมที่แท้จริง