Yasal

1 -Site kullanımına ilişkin şartlar

Bu Internet web sitesi ("Web Site") Oris SA Hölstein ("Oris") tarafından sağlanmaktadır. Bu web sitesini kullanmanız aşağıdaki şartlar ve koşullara ("Terms") tabidir. Oris zaman zaman bu yazıda güncellemeler yaparak, söz konusu şartlar değişiklik yapabilir. Değişiklik yapılan şartlar bu yazıda güncellendiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bu siteyi kullanmadan önce kullanıma ilişkin şartları ve koşulları lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanarak, söz konusu şartlar için rıza göstermiş sayılırsınız. Siteyi kullanabilmeniz için bu şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

2 - Site içeriğinin kullanımı

Oris web sitesinin kullanıcılara ait kişisel amaçlar doğrultusunda kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda içeriğin bir bilgisayara karşıdan yüklenmesi, sayfaların kişisel, yurtiçi, eğitime yönelik ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda özel olarak yazdırılması yer alır. Ancak kullanıcının, sitede herhangi bir değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Dahası, Oris sitesine ait içeriğin herhangi farklı bir internet sitesinde veya bir bilgisayar ağı ortamında kullanılması veya sunulması, hangi amaç doğrultusunda olursa olsun yasaktır.

Oris web sitesi içeriğinin yasadışı kullanılması, yazara ait’ telif hakları, ticari markalara ait telif hakları, gizlilik veya reklam hakkına yönelik bir ihlal teşkil edebilir, iletişim haklarına ilişkin yasalar ve genel tüzük metinlerine karşı ihtilaf meydana getirebilir.

3 - kişisel verilerin korunması

Oris Internet kullanıcıları tarafından çevrim içi sunulan tüm bilgilerin doğruluğunun muhafaza edileceğini taahhüt eder. Ayrıca Internet kullanıcıları aşağıdaki adrese bir yazılı bildirim göndererek herhangi bir kişisel bilgiye erişebilir, bu bilgileri düzenleyebilir veya silebilir:

Oris SA
Kurumsal Pazarlama Departmanı
Ribigasse 1
CH-4434 Hölstein, İsviçre
Ayrıca bu e-postayı şu adrese de gönderebilirsiniz: info.ch@oris.ch

4 - feragatname

Mevcut web sitesi yalnız genel ve küresel yapıda bilgi sunmaktadır. Bu çerçevede bu bilgiler herhangi bir hata veya yanlış ifade içerirse, Oris bu durumdan sorumlu tutulmayacaktır.

Sitenin herhangi bir biçimde kullanılması yla oluşacak risk ve tehlikelerden kullanıcı mesuldür. Oris internet sitesinin teknik işlevine ilişkin herhangi bir sorumluluk almaz ve hiçbir koşul altında, sitede yahut ona erişim sağlayan sunucularda virüs yahut diğer müdahil unsurların bulunmadığını garanti etmez.

Bu sitenin veya içeriğinin kullanılması, kullanıcı tarafında herhangi bir hasara yol açar ve ekipmanın, materyalin ve veritabanlarının onarılması ya da yenisiyle değiştirilmesini gerektirirse, meydana gelen işlemlerin maliyetlerinden Oris sorumlu tutulmayacaktır.

5 – ticari marka ve logolar

Sitede oluşturulan ticari markalar, logolar ve servis markaları (buradan sonra "markalar" olarak anılacak) Oris’e ait veya üçüncü şahıslar tarafından Oris’e sunulan tescilli veya tescilsiz markalardır. Sitenin hiçbir parçası, Oris sitesinde yayımlanan marka adlarını kullanmaya yönelik bir teşvik veya davet olarak değerlendirilmemelidir. Marka adlarının veya siteye ait herhangi bir diğer parçanın kullanılması, kişisel amaçlar hariç kesinlikle yasaktır. Bu konuya madde 2 “SİTE İÇERİĞİNİN KULLANILMASI”. kapsamında değinilmektedir.

6 – telif hakkı

Sitede yayımlanan tüm öğeler aşağıdaki telif hakkına tabidir:

Telif hakkı © 2008 Oris. Tüm hakları saklıdır.

7 – metin içi bağlantılar

Oris sitesinin kullanıcıları isterlerse zaman zaman, kendilerini üçüncü şahısların yönettiği başka sitelere yönlendirecek bağlantılarla karşılaşabilirler. Bu bağlantılar Oris tarafında söz konusu sitelere dair herhangi bir garanti ifade etmez. Sitede bahsi geçen bu üçüncü şahıs sitelerine ait sayfaların veya içeriğinden Oris sorumlu tutulamaz. Oris sitesi kullanıcıların, bu tür site dışı sayfaları veya üçüncü şahıs sayfalarını kullanmaları tamamen kendi riskleri ve iradeleri kapsamında yer alır.

8 - sonlandırma

Hangi nedenle olursa olsun, makul fikirler çerçevesinde, tarafınızca işbu sözleşmenin metni veya ruhuna aykırı davranıldığını ya da bir ihtilaf içinde yer aldığınızı düşünürse, yahut Oris veya herhangi bir üçüncü şahsa ait hakları ihlal ettiğinizi tespit ederse Oris’in, ön bildirimde bulunarak veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın siteyi kullanımınızı sonlandırabileceğini kabul edersiniz. Tarafınıza bildirimde bulunarak yahut herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Oris’in, bu web sitesini değiştirebileceğini veya durdurabileceğini kabul edersiniz. Söz konusu değişiklik veya durdurmayla ilişkili olarak Oris’in size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz. "Feragatname" ve "Genel Hükümler" başlıklı maddeler, bu Şartların feshi durumunda geçerliliklerini korumaya devam edeceklerdir.

9 – genel hükümler

Bu web sitesini oluşturarak Oris, markanın tanıtımını yapmayı, ürünlerini teşhir etmeyi, kendi özel beceri ve yetkinliklerine ek değer kazandırmayı hedeflemektedir. Bu web sitesinin içeriği dünyadaki her ülkeye uyarlanmamış, danışmak isteyen tüm Internet kullanıcıları tarafından kendi riskleri ve iradeleri kapsamında erişilemiyor olabilir.

Oris tarafından reklamı yapılan ürünler çok sayıda ülkede sunulmaktadır. Ancak bu sitede, dünyanın her bölgesinde reklamı yapılmayan belirli ürünler de yer alabilir.

Sunulan Koşullar İsviçre yasaları ile uyumlu olacak, bu yasalar çerçevesinde tefsir edilecek ve bu koşullar için İsviçre yasaları bağlayıcı olacaktır. Bu koşullarla alakalı olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde münhasıran Basel-Land Canton yetkili mahkemeleri huzurunda çözümlenecektir. Oris’in bu koşullara ait hükümlerin birinin ihlalini takip etmekten feragat etmesi, herhangi başka bir hükmün ihlalini de takip etme hakkını engellemez.