โอริสคอลเล็คชัน

Audi Sport

สัมพันธภาพระหว่างโอริส และออดี้ สปอร์ต เอ็นดูแรนซ์ เรซซิ่งทีม นับตั้งแต่ปี 2014 จนถึง 2016 ได้ก่อให้เกิดประดิษฐกรรมแห่งเรือนเวลาที่ผลิตจำนวนจำกัดหลายรุ่นมี่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวโดยมีแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันท้าความเร็ว

ช่วยค้นหานาฬิกา

ค้นหานาฬิกาโอริสของคุณ