โอริสคอลเล็คชัน

BC3

นาฬิกาสำหรับนักบินที่ดีที่สุดนั้นคือความเที่ยงตรง แข็งแรงทนทาน และอ่านเวลาได้อย่างชัดเจนเพียงแค่เหลือบมอง นาฬิการุ่น BC3 คือการแสดงออกถึงความสมบูรณ์ด้านรูปทรงของนาฬิกาสำหรับนักบิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ยังคงมีการสืบสานมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ช่วยค้นหานาฬิกา

ค้นหานาฬิกาโอริสของคุณ